PRECYZYJNIE

PRECYZYJNIE

Pomiary z dochowaniem najwyższych standardów dokładności.

 

TANIO

TANIO

Konkurencyjne ceny.

 

TERMINOWO

TERMINOWO

Gwarancja dochowania terminu realizacji uslugi.

 

SZYBKO

SZYBKO

Krótkie terminy realizacji usług.

 

DOJAZD DO KLIENTA

DOJAZD DO KLIENTA

Możliwość wyceny usługi u klienta.

 

BEZPIECZNIE

BEZPIECZNIE

Firma posiada ubezpieczenie OC.

 

OFERTA

Firma oferuje usługi z zakresu geodezji i kartografii oraz wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych
w zakresie określonym poniżej.

O NAS

Jesteśmy zespołem posiadającym wieloletnie doświadczenie zarówno z zakresu usług geodezyjnych jak i wyceny nieruchomości. Posiadamy niezbędne uprawnienia zawodowe oraz kwalifikacje, dzięki którym jesteśmy w stanie wykonać każdą powierzoną nam pracę.

Swoje doświadczenie zdobywaliśmy pracując w dużych firmach geodezyjnych oraz oferujących usługi z zakresu wyceny nieruchomości, prowadząc własną działalność gospodarczą, a także pracując w organach administracji geodezyjnej.

Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem pomiarowym, zapewniającym wymaganą standardami dokładność wykonywania pomiarów oraz nowoczesnym sprzętem komputerowym wyposażonym w najnowsze wersje specjalistycznego oprogramowania.

Oferujemy usługi z zakresu geodezji i kartografii, począwszy od map do celów projektowych i map inwentaryzacyjnych, poprzez podziały i rozgraniczenia nieruchomości, okazania granic nieruchomości, aż po kompleksową obsługę inwestycji budowlanych.

Ponadto oferujemy usługi z zakresu wyceny nieruchomości dla celów kupna/sprzedaży, zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, podziału majątku/spadku, określenia wysokości odszkodowania oraz opłat za użytkowanie wieczyste.

Obszar działania firmy to głównie powiat kluczborski, oleski, namysłowski, opolski. Jednakże podejmiemy się także zleceń spoza tego obszaru.

ZESPÓŁ

W skład naszego zespołu wchodzą:

Grzegorz Zamiara - geodeta uprawniony, właściciel firmy

uprawnienia zawodowe nr 26220 z zakresów:
1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne
2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Dorota Knapa-Zamiara - rzeczoznawca majątkowy nr upr. 5200

KONTAKT

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
GRZEGORZ ZAMIARA


ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork

Grzegorz Zamiara, tel. 697 997 590
Dorota Knapa-Zamiara, tel. 693 326 968

e-mail: biuro@geodezjazamiara.pl

NIP: 884 260 28 50     REGON: 369819346

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO) firma USŁUGI GEODEZYJNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI Grzegorz Zamiara przetwarza Państwa dane osobowe do celów niezbędnych realizacji niniejszej pracy geodezyjnej. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: USŁUGI GEODEZYJNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI Grzegorz Zamiara, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork, e-mail: biuro@geodezjazamiara.pl (zwana dalej firmą)
2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy firma posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 ust.1 b RODO jest niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy. Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej pracy geodezyjnej.
7) W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo dostępu do treści swoich danych;
- prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
- prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
- prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Pani/Pana zgody lub w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy);
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją;
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać w siedzibie firmy osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową.
Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.