GWARANCJA UDANEJ INWESTYCJI

Świadczymy usługi z zakresu geodezji, wyceny nieruchomości:
gruntowych, lokalowych, zabudowanych, rolnych i leśnych, komercyjnych oraz wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i budowli.


Potrzebujesz szczegółowych informacji? Zapraszamy do kontaktu + 48 697 997 590

Obszar działania firmy to głównie powiat kluczborski, oleski, namysłowski i opolski.
Jednakże podejmiemy się także zleceń spoza tego obszaru.


OFERTA GEODEZJA

GEODEZJA I KARTOGRAFIA:

mapy do celów projektowych
geodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe
tyczenie budynków oraz infrastruktury technicznej
pomiary inwentaryzacyjne budynków i sieci uzbrojenia terenu
obsługa inwestycji budowlanych oraz drogowych
podziały nieruchomości
rozgraniczania nieruchomości
ustalenia granic nieruchomości
wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych
mapy do celów prawnych
zmiany użytków gruntowych
pomiary objętości hałd, mas ziemnych
pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych
mapy tematyczne
geoinformatyka 

OFERTA WYCENA

Wycena nieruchomości: gruntowych, lokalowych, zabudowanych,
rolnych i leśnych, komercyjnych.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI do celów:

transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości
zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
podatkowych
ubezpieczeniowych
postępowań spadkowych/podziału majątku
zniesienia współwłasności
ustalenia służebności gruntowych
aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
postępowań odszkodowawczych 

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali.

Posiadamy uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków poświadczone wpisem do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do sporządzania charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Technologii.Grzegorz Zamiara - nr wpisu 17472 

Dorota Knapa-Zamiara - nr wpisu 17509 

 

O NAS

Jesteśmy zespołem posiadającym wieloletnie doświadczenie zarówno z zakresu usług geodezyjnych jak i wyceny nieruchomości. Posiadamy niezbędne uprawnienia zawodowe oraz kwalifikacje, dzięki którym jesteśmy w stanie wykonać każdą powierzoną nam pracę. Swoje doświadczenie zdobywaliśmy pracując w dużych firmach geodezyjnych oraz oferujących usługi z zakresu wyceny nieruchomości, prowadząc własną działalność gospodarczą, a także pracując w organach administracji geodezyjnej.

Firma dysponuje nowoczesnym sprzętem pomiarowym, zapewniającym wymaganą standardami dokładność wykonywania pomiarów oraz nowoczesnym sprzętem komputerowym wyposażonym w najnowsze wersje specjalistycznego oprogramowania.

Oferujemy usługi z zakresu geodezji i kartografii, począwszy od map do celów projektowych i map inwentaryzacyjnych, poprzez podziały i rozgraniczenia nieruchomości, okazania granic nieruchomości, aż po kompleksową obsługę inwestycji budowlanych.

Ponadto oferujemy usługi z zakresu wyceny nieruchomości dla celów kupna/sprzedaży, zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, podziału majątku/spadku, określenia wysokości odszkodowania oraz opłat za użytkowanie wieczyste.

Aktualnie poszerzyliśmy ofertę firmy o sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i budowli.

Obszar działania firmy to głównie powiat kluczborski, oleski, namysłowski i opolski. Jednakże podejmiemy się także zleceń spoza tego obszaru.


ZESPÓŁ

W skład naszego zespołu wchodzą:

Geodeta uprawniony: Grzegorz Zamiara
nr uprawnień geodezyjnych 22620
nadawanych przez Ministra Rozwoju i Technologii.
Zakresy uprawnień:
1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów)
oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Rzeczoznawca Majątkowy: Dorota Knapa-Zamiara
nr uprawnień 5200 w zakresie szacowania wartości nieruchomości
nadawanych przez Ministra Rozwoju i Technologii.
Dodatkowo uzyskany Certyfikat nr 26/2013 za zdany egzamin w zakresie
Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
oraz Związków Banków Polskich – wpis na listę Bankową – Warszawa.

Pracownik firmy: Rafał Skibiński


KONTAKT DO NAS


ADRES

ul. Jagiellońska 3

46-200 Kluczbork

NIP 884 260 28 50

REGON 369 819 346

biuro@geodezjazamiara.pl


Geodeta uprawniony

Grzegorz Zamiara

 

Rzeczoznawca majątkowy

Dorota Knapa-Zamiara


TEL

Grzegorz - 697 997 590

Dorota - 693 326 968

Poniedziałek — Piątek 08:00 — 17:00

Jak do nas trafić

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych oraz z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO) firma USŁUGI GEODEZYJNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI Grzegorz Zamiara przetwarza Państwa dane osobowe do celów niezbędnych realizacji prac geodezyjnych, wycen nieruchomości oraz sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

 Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych wynikającą z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: USŁUGI GEODEZYJNE WYCENA NIERUCHOMOŚCI Grzegorz Zamiara, ul. Jagiellońska 3, 46-200 Kluczbork, e-mail: biuro (at) geodezjazamiara.pl
2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy firma posiada podstawę prawną ich przetwarzania.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. zadań.
5) W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych; prawo dostępu do treści swoich danych; prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO; prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych; prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać w siedzibie firmy osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową. Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym. Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.

Jeśli masz pytania, skorzystaj z formularza.

    Korzystając z tego formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez tę witrynę.